Informacije i dokumenti


DRUGO PRETHODNO  SAVJETOVANJE  SA  ZAINTERESIRANIM  GOSPODARSKIM  SUBJEKTIMA

Autobusi za pružanje usluge javnog gradsko-prigradskog prijevoza putnika

Sukladno članku 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/2016), Naručitelj Pulapromet d.o.o., dana 17.lipnja 2021.godine, stavlja na Drugo prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima: Autobusi za pružanje usluge javnog gradsko-prigradskog prijevoza putnika br.01-21-VV.

Drugo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 24.lipnja 2021.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti naručitelju elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava EOJN RH.

Nakon završetka prethodnog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti putem sustava EOJN.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula, navodi gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • MR Transporti,obrt, Marčana 221, 52206 Marčana; OIB 02793038960

Registar ugovora u javnoj nabavi: