Informacije i dokumenti


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula, navodi gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • MR Transporti,obrt, Marčana 221, 52206 Marčana; OIB 02793038960


Registar ugovora u javnoj nabavi: