Informacije i dokumenti


Javno nadmetanje:

Dizelsko gorivo - Eurodiesel

DATUM OBJAVE U EOJN: 10.03.2022
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 06.04.2022.

Javno nadmetanje:

Održavanje ticketing sustava

DATUM OBJAVE U EOJN: 18.03.2022
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 14.04.2022.

 


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula navodi  gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • AUTO SL 91 d.o.o. Stiglicheva ulica 28; 52100 Pula; OIB:88171231644
  • REAL TIME TRAFFIC SOLUTIONS j.d.o.o. Mate Balote 123; 52208 Rakalj; OIB: 81659134599

Registar ugovora u javnoj nabavi: