Informacije i dokumenti


Jednostavna nabava:

USLUGE IZOBRAZBE VOZAČA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM „D“ KATEGORIJE

DATUM OBJAVE U EOJN: 25.10.2022
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.11.2022

 


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula navodi  gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

·         REAL TIME TRAFFIC SOLUTIONS j.d.o.o. Mate Balote 123; 52208 Rakalj; OIB: 81659134599


Registar ugovora u javnoj nabavi: