CJENIK PUTNIH KARATA

u primjeni od 04.09.2018. (cijene u kunama, PDV uračunat)


Detaljnije o načinu korištenja beskontaktnih vrijednosnih karata možete pogledati pod UPUTE.


* – OBITELJSKA za supružnike – prvi plaća 230,00 kn a drugi 50,00 kn – vrijedi samo za 1. zonu


* – sufinancirana karta shodno ODLUCI Ministarstva znanosti i obrazovanja
** – sufinancirana karta shodno ODLUCI Grada Pule za učenike i studente s prebivalištem u Puli, vrijedi samo 1. zonu
*** – “integrirana” karta shodno, ODLUCI, za učenike koji koriste druge prijevoznike i oblike prijevoza, vrijedi samo za 1. zonu


* – sufinancirana karta od strane osnivača osnovne škole (za učenike udaljene od škole – više od 3 km (niži razredi) ili više od 5 km (viši razredi))


 

* – cijena putne karte za umirovljenike s mirovinom manjom od visine minimalne mirovine prema Zavodu za statistiku


 

* – cijena putne karte za jednu godinu shodno ODLUCI Grada Pule, vrijedi samo za 1. zonu


 

 

Detaljnije informacije: o cjeniku usluga na tel.: 501-972, o voznom redu na tel.: 501-973, o Pulaprometu na web stranici:
www.pulapromet.hr, o prijevozu na e-mail adresi: info@pulapromet.hr

Detaljnije o uvjetima prijevoza i izdavanja pojedinih vrsta karata možete pogledati u TARIFI.