Ukupan broj putnika u 2022. godini za 29% veći u odnosu na 2021. godinu

Pulapromet-DNovosti

Ukupan broj putnika u  2022. godini je za 29% veću u odnosu na 2021. godinu odnosno povećao se s 2.16 milijuna putnika na 2.79 milijuna putnika.

Najveći broj putnika prevezen je na liniji 1 (Stoja) i to 814 tisuća putnika što je za 26% više nego 2021. godine. Iza nje slijede linija 2 (Veruda) s 545 tisuća putnika i linija 3 (Vidikovac) s 488 tisuća putnika. Osim spomenutih i sve ostale linije također bilježe povećanja u broju putnika u odnosu na 2021. godinu.

Od prigradskih linija najveći broj putnika bilježi linija 25 (Medulin i Ližnjan) i to 155  tisuća putnika, a slijedi ju linija 21 (Fažana) sa 121 tisućom putnika.

Prihodi od osnovne djelatnosti (prodaja karata) u 2022. godini su za 37% veći u odnosu na 2021. godinu odnosno porasli su s 10,44 milijuna kuna (bez PDV-a) na 14.29 milijuna kuna (bez PDV-a).

Među navedenim prihodima najviše je onih od karata za jednu vožnju prodanih kod vozača i to 5.48 milijuna kuna, a skoro podjednaki prihodi su i od mjesečnih karata koji iznose 5.37 milijuna kuna. Ostali prihodi od prodanih karata su prihodi od prodaje vrijednosnih (prepaid), godišnjih karte i dnevnih karata.

Obzirom na rezultat za netom završeni siječanj 2023. godine koji bilježi povećanje broja putnika i prihoda nadamo se da će i ova godina biti iznimno uspješna.