Arsenalska i Bečka ulica

ivopulaproNovosti

Od ponedjeljka 16.01.2023. od 10:00 sati zbog izvođenja radova na prometnici i obustave prometa za sva vozila u Bečkoj ulici na križanju sa Arsenalskom ulicom i nastavka radova u Arsenalskoj ulici autobusi Pulaprometa će izmijeniti zaobilaznu trasu prometovanja na slijedećim linijama:

• 1 (Šijana-Stoja-Šijana),
• 3a (Šijana-Verudela-Autobusni kolodvor)
• 4 i 4a (Veli vrh-Valkane-Veli vrh) i
• 6 (Jadreški-Valkane-Jadreški)

Autobusi na liniji 1,4 i 4a će prometovati na način da će u smjeru Stoje koristiti Ulicu Grada Graza i Ulicu Alda Negrija. Privremeno autobusno stajalište biti će postavljeno u Rizzijevoj ulici prije križanja sa Tomasinijevom ulicom.U smjeru centra Grada autobusi linija 1 i 6 voziti će Greblovom ulicom (pored Staklo-koma) gdje će biti privremeno autobusno stajalište kao zamjena za privremeno stajalište u Besenghijevoj ulici.

Izmijenjena je i zaobilazna trasa linije 3a koja se u smjeru Autobusnog kolodvora
mijenja na način da će autobus koristiti Gundulićevu ulicu umjesto dijela Tomasinijeve ulice (S krivine) te će ukrcaj i iskrcaj putnika vršiti na privremenom stajalištu postavljenom na početku Gundulićeve ulice umjesto stajališta u Tomasinijevoj ulici koje neće biti u funkciji do okončanja radova na prometnicama.