Linija 23

ivopulaproNovosti

U vrijeme školskih praznika od 21.02.-27-02.2022.  linije u smjeru Valture 23 u 11:20 i 23a u 13:40 neće prometovati.