Ulica Sad u Medulinu

ivopulaproNovosti

Od srijede 14.04.2021.  od 14:30 sati zbog zatvaranja za sav promet dijela Ulice Sad u Medulinu autobusi će koristiti zaobilazni pravac prometovanja kroz Ulice Fucane i Kapovica do izlaska na Ulicu Posesi koja vodi do autokampa Kažela. Zamjenska stajališta biti će ona ispred hotela koja vode prema Medulinu.