Pulapromet webshop

ivopulaproNovosti

Pulapromet nastavlja sa implementacijom modernih tehnologija u poslovanju.
Našim je korisnicima od 28.10.2020. omogućeno putem web shop-a produljenje mjesečnih općih i mjesečnih učeničkih karata. Do sada su se mjesečne karte mogle produljiti i na blagajni Pulaprometa kao i na prodajnim mjestima Inovina: Giardini b.b., Koparska b.b., Narodni trg 15, Zagrebačka ulica 2, Rakovčeva ulica b.b., Flanatička 10 i Jeretova ulica 10

Za korištenje WebShop  usluge putem WebShop  internet stranica Korisnik se mora javiti na prodajno mjesto Pulaprometa gdje će mu se dodijeliti PIN za korištenje WebShop usluge, a prva kupnja mjesečne karte mora biti obavljena na prodajnom mjestu Pulaprometa d.o.o.

Registracija unosom broja kartice i PIN-a Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na WebShop  Internet stranicama Pulaprometa.

Vjerujemo da ćemo ovime dodatno motivirati i naše ostale sugrađane na korištenje javnog gradskog prijevoza.