Pulapromet webshop

ivopulaproNovosti

Pulapromet nastavlja sa implementacijom modernih tehnologija u poslovanju.Našim je korisnicima od 28.10.2020. omogućeno putem web shop-a produljenje mjesečnih općih i mjesečnih učeničkih karata. Do sada su se mjesečne karte mogle produljiti i na blagajni Pulaprometa kao i na prodajnim mjestima Inovina: Giardini b.b., Koparska b.b., Narodni trg 15, Zagrebačka ulica 2, Rakovčeva ulica b.b., Flanatička 10 i Jeretova ulica 10 … Read More