Promjena trase linija zbog manifestacije Pulski Maraton

ivopulaproNovosti

U subotu, 19.09.2020., u vrijeme održavanja manifestacije Pulski Maraton od 20:00-22:00 sati i zabrane prometovanja centrom grada, Pulapromet d.o.o. će organizirati preregulaciju trasa pojedinih linija.

  • Linija 1 (Šijana-Stoja-Šijana) sa polaskom u 20:05, 20:45 i 21:25 sati neće prometovati Giardinima već Mletačkom ulicom te preko tržnice do Stoje. U smjeru prema Šijani prometovati će Dobrilinom ulicom (vatrogasci), Mletačkom ulicom pored MUP-a i potom prema bolnici..
  • Linija 2a (Autobusni kolodvor-Verudela-Šijana) sa polaskom u 20:05, 20:45 i 21:25 sati također neće prometovati Giardinima već Koparskom, Rakovčevom, ulicom te preko tržnice prema Verudeli. U smjeru Šijane prometovati će uobičajeno.
  • Linija 3a će u smjeru Vidikovca prometovati svakodnevnom trasom, ali će u povratku koristiti Stankovićevu i Koparsku ulicu.
  • Linije 5 sa polaskom u 19:30 sati i linija 21a sa polaskom u 19:20 sati u A smjeru prometovati će uobičajeno au B smjeru će kroz remizu voziti do kolodvora
  • linija 22 sa polaskom u 20:15 sati započeti će i završavati prometovanje sa Autobusnog kolodvora
  • Linija 25b sa polaskom u 20:30 prometovati će Koparskom i Rakovčevom ulicom.

Zamjenska stajališta za ona na Giardinima i u Zagrebačkoj ulici biti će u Marulićevoj ulici ispred MUP-a.