Pulska noć

ivopulaproNovosti

Budući da se i ove godine u našem Gradu održava manifestacija „Pulska noć“ Pulapromet će , u subotu 24.08.2019. nakon 20 sati omogućiti besplatan prijevoz putnika na gradskim linijama.
Srdačan pozdrav.