Prosinac u gradu

ivopulaproNovosti

Budući da se i ove godine u našem Gradu održava manifestacija „Prosinac u Puli“ Pulapromet će , u razdoblju od 30.11.2018. (petak) do 01.01.2019.(utorak) u vremenu od 17:00-24:00 sati, omogućiti besplatan prijevoz putnika na gradskim linijama.
Srdačan pozdrav