Prosinac u gradu

ivopulaproNovosti

Budući da se i ove godine u našem Gradu održava manifestacija „Prosinac u Puli“ Pulapromet će, u razdoblju od 30.11.2017. do 01.01.2018. u vremenu od 17:00-24:00 sati,  omogućiti besplatan  prijevoz putnika na gradskim linijama.