Preregulacija prometa u Premanturi

ivopulaproNovosti

Zbog fešte Lovrečeva u Premanturi, Pulapromet je  primoran izvršiti promjenu trase linije 28c ( Pula-Premantura-Pula ) na način da će polasci iz Pule u 18:30 i 20:15 prometovati samo do stajališta u blizini Premanturskog groblja, odnosno neće voziti do autokampa Stupice.