Promjena trase linije 6

ivopulaproNovosti

Dana 18.11.2013., u petak, u razdoblju od 17:00-19:00 sati, u vrijeme postavljanja i paljenja svijeća na nogostupima duž cijele Vukovarske ulice, promijeniti će se trasa linije 6 u povratku sa Valkana, a u smjeru Jadreški i to na način da će autobus prometovati Zagrebačkom ulicom i pored bolnice nastaviti uobičajenom trasom.

D I R E K T O R
Igor Škatar, dipl.oecc.