Promjena trase linija zbog manifestacije Ironman

ivopulaproNovosti

U nedjelju, 18.09.2016., u vrijeme održavanja  manifestacije Ironman Pulapromet d.o.o. je primoran izvršiti  preregulaciju trasa pojedinih linija:

Linija 1 (Šijana-Stoja-Šijana) će u periodu od 06:05-09:25 i 20:05-22:45  sati voziti uobičajenom trasom. U vremenu od 09:45-19:35 sati linija će zbog zatvaranja centra grada za sav promet voziti preko Vidikovca, Verude, pored stadiona Uljanika, Ulicom Ljudevita Posavskog i Jeretovom ulicom do skretanja za Cemantaru gdje će se autobus okrenuti i vratiti uobičajenom trasom do Autobusnog kolodvora.

Linija 2a (Autobusni kolodvor-Verudela-Šijana) će u periodu od 06:05-08:25 i 20:05-22:45  sati voziti uobičajenom trasom. U vremenu od 08:45-19:25 sati linija neće prometovati.

Linija 3a (Šijana- Verudela-Autobusni kolodvor) će u vremenu 06:05-08:25 i 20:05-22:05 sati voziti uobičajenom trasom. U vremenu od 11:45-19:25 autobusi neće koristiti Palisinu ulicu već će do zaobilaznice prometovati Ulicom Monte Paradiso.

Linija 5 (Giardini-Štinjan-Giardini) će u 08:00 sati voziti sa Giardina i završiti će prometovanje na Giardinima, a svi ostali polasci za Štinjan započinjati će i završavati na Autobusnom kolodvoru.

Linija 21a (Pula-Peroj-Pula) će u 06:20 sati voziti sa Giardina i završiti će prometovanje na Giardinima, a svi ostali polasci za Peroj započinjati će i završavati na Autobusnom kolodvoru.

Linija 25a (Pula-Medulin-Pula) polasci u 11:40, 13:30 i 15.20 sati neće prometovati.

Linija 28 i 28a (Pula-Premantura-Pula) neće prometovati preko Vidikovca i Pješčane Uvale, već će prolaziti Ulicom Marsovo polje u oba smjera.

 

Sa štovanjem,

D I R E K T O R
Igor Škatar, dipl.oecc.