Promjena trase linija zbog manifestacije Pulska Xica

ivopulaproNovosti

U subotu, 10.09.2016., u vrijeme održavanja  manifestacije Pulska Xica od 20:00-22:00 sati i zabrane prometovanja centrom grada, Pulapromet d.o.o. je organizirati će preregulaciju trasa pojedinih linija.

Linija 1 (Šijana-Stoja-Šijana) sa polaskom u 20:45 i 21:25 sati neće prometovati Giardinima već Marulićevom, Radićevom i Rizzijevom ulicom. U smjeru prema Šijani prometovati će uobičajenom trasom.

Linija 2a (Autobusni kolodvor-Verudela-Šijana) sa polaskom u 20:45 i 21:25 sati također neće prometovati Giardinima već Koparskom, Rakovčevom, Marulićevom, Rizzijevom ulicom, potom Budicinovom ulicom prema Verudeli. U smjeru Šijane prometovati će uobičajeno.

Linije 25a sa polaskom u 20:30 Giardinima prometovati će Koparskom i  Rakovčevom ulicom.

Sa štovanjem,
D I R E K T O R
Igor Škatar, dipl.oecc.