Preregulacija prometa u Medulinu

ivopulaproNovosti

Zbog koncerta u Medulinu, Pulapromet je  primoran izvršiti promjenu trase linije 25a ( Pula-Medulin-Pula ) na način da će polasci iz Pule u 19:30, 20:30 i 21.25 sati u ponedjeljak 15.08..2016. prometovati samo do medulinske crkve, odnosno neće voziti do autokampa Kažela.

 

 

Sa štovanjem,

DIREKTOR
Igor Škatar, dipl.oecc.