Zatvaranje dijela Ulice Stoja

ivopulaproNovosti

Obaviještavamo cijenjene putnike da će od petka 17.06.2016. i zatvaranja dijela Ulice Stoja za sav promet autobusi Pulaprometa voziti zaobilazno koristeći Ulicu Fižela. U povratku će voziti uobičajenom trasom. Okretišna točka biti će autobusno ugibalište nasuprot restorana „Stari grad“. Ovakav režim prometovanja trajati će do okončanja radova.

Sa štovanjem, DIREKTOR
Igor Škatar, dipl.oecc.