Zatvaranje dijela santoriove ulice za promet

ivopulaproNovosti

Od četvrtka 02.06.2016. od 07:00 sati i zatvaranja dijela Santoriove ulice za sav promet autobusi Pulaprometa voziti će zaobilazno koristeći Ulicu Bože Gumpca i Cestu prekomorskih brigada (zaobilaznica). Na svim stajalištima u Santoriovoj ulici vršiti će se ukrcaj i iskrcaj putnika.

Sa štovanjem,
D I R E K T O R
Igor Škatar, dipl.oecc.