Zatvaranje Giardina

ivopulaproNovosti

Obavještavamo cijenjene putnike da u subotu 25.06.2016. u vremenu od 22:30-23:30 zbog zatvaranja Giardina za sav promet autobusi Pulaprometa neće koristiti stajalište Giardini, preko puta Ghetaldusa, već će zaobilazno Zagrebačkom ulicom preko tržnice voziti prema Verudi i Stoji i u povratku prema kolodvoru.

Otvaranje Ulice Stoja za promet

ivopulaproNovosti

Obavještavamo cijenjene putnike da će od utorka 21.06.2016. u 05:05 sati  i  otvaranja dijela Ulice Stoja za sav promet autobusi Pulaprometa voziti uobičajenom trasom do okretišta ispred autokampa.   Sa štovanjem, DIREKTOR Igor Škatar, dipl.oecc.    

Zatvaranje dijela Ulice Stoja

ivopulaproNovosti

Obaviještavamo cijenjene putnike da će od petka 17.06.2016. i zatvaranja dijela Ulice Stoja za sav promet autobusi Pulaprometa voziti zaobilazno koristeći Ulicu Fižela. U povratku će voziti uobičajenom trasom. Okretišna točka biti će autobusno ugibalište nasuprot restorana „Stari grad“. Ovakav režim prometovanja trajati će do okončanja radova. Sa štovanjem, DIREKTOR Igor Škatar, dipl.oecc.

Novi red vožnje od nedjelje 12.06.2016

ivopulaproNovosti

Dana 12.06.2016. u nedjelju, započinje ljetni režim prometovanja autobusa lokalnog i županijskog prijevoza putnika. Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem: •  oglasne ploče u čekaonici Autobusnog kolodvora (Trg 1. istarske brigade, Pula) •  gradskih autobusnih stajališta koja su opremljena nadstrešnicom ili informativnom pločom, •  web stranice www.pulapromet.hr •  ureda blagajne na Autobusnom kolodvoru (Trg 1. istarske brigade … Read More

Obavijest o novom redu vožnje

ivopulaproNovosti

Poštovani, Od nedjelje 12.06.2016. počinje se koristiti ljetni red vožnje autobusa u gradskom i prigradskom prijevozu. PRILOG: gradske linije 1 – ljeto 2016 gradske linije ljeto 2016 prigrad ljeto-1 ljeto 2016 prigradske linije ljeto 2016

Zatvaranje dijela santoriove ulice za promet

ivopulaproNovosti

Od četvrtka 02.06.2016. od 07:00 sati i zatvaranja dijela Santoriove ulice za sav promet autobusi Pulaprometa voziti će zaobilazno koristeći Ulicu Bože Gumpca i Cestu prekomorskih brigada (zaobilaznica). Na svim stajalištima u Santoriovoj ulici vršiti će se ukrcaj i iskrcaj putnika. Sa štovanjem, D I R E K T O R Igor Škatar, dipl.oecc.