Ukidanje stajališta

ivopulaproNovosti

Od 22.04.2016.u petak ukida se stajalište u Ulici Riva, kod veslačkog kluba, koje koristi linija prema Velom vrhu.

Sa štovanjem,
D I R E K T O R
Igor Škatar, dipl.oecc.