Prijava nepravilnosti u Pulaprometu


Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti putem e-mail adrese prijavitenepravilnosti@pulapromet.hr ili sljedeće email forme. Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na povjerenstvo za etički kodeks Pulaprometa. Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

  Ime i prezime

  Email adresa

  Telefon

  Opis slučaja


  KONTAKT INFORMACIJE:

  Pulapromet d.o.o.
  Starih statuta 1a
  HR-52100 Pula

  Tel.: 052 / 222 677
  Fax.: 052 / 222 677
  E-mail: info@pulapromet.hr

  MB: 03214044
  OIB: 96328250067

  Name of bank: Zagrebačka banka
  IBAN: HR6223600001102128289

  Etički kodeks