Information and documents

Informacije

Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Pulapromet d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • “URBIS 72″ d.d. Pula, Sv.Teodora 2, OIB:96764136124
  • “KON-2K5″ d.o.o. Pula, Ćirilometodske Družbe 3, OIB:70705401145

Registar ugovora u javnoj nabavi:


Natječaji:

Nema otvorenih natječaja
Prometna studija grada Pule

Kao dio opsežnog programa razvoja nove prometne strategije za Pulu EBRD je odobrio zajam javnom gradskom poduzeću Pulapromet d.o.o. u iznosu od EUR 5 mil. za kupnju 22 nova autobusa. Nova je flota značajno smanjila štetna plinska ispuštanja kao i nivo buke, te je poboljšala utjecaj na okoliš i životne uvjete u gradu. Uspostavljena je i jasna komercijalna baza za javni promet čime se povećava transparentnost i odgovornost ugovorenim odnosom kvalitete usluge i njenog plaćanja prijevozniku. Nova prometna strategija postavlja europske ciljeve za razvoj gradskog prijevoznog sistema koji će građanima i posjetiteljima Pule pružiti bolju, sigurniju i čišću uslugu.

Razvojem opsežne strategije ovim će se projektom također pristupiti rješavanju ključnih izazova za uspješan razvoj Pule i to u pogledu :

  • populariziranja javnog gradskog prijevoza, dajući mu prednost u odnosu na individualni
  • povećavanja broja parkirnih mjesta
  • smanjenja broja nelegalno parkiranih vozila
  • uvođenja mreža biciklističkih staza
  • uređivanja mjesta namijenjenih parkingu turističkih autobusa
  • povećanja protočnosti prometa
  • smanjenja razine ispušnih plinova i razine buke.

Više o projektu EBRD ovdje

For more videos enter filme porno!