Informacije i dokumenti


Javno nadmetanje:

Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog-prigradskog prijevoza putnika

DATUM OBJAVE U EOJN: 19.07.2021
ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.09.2021.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:


Plan nabave:


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Pulapromet d.o.o. u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Pulapromet d.o.o. Pula navodi  gospodarski subjekt s kojim je Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • MR Transporti, obrt, Marčana 221, 52206 Marčana, OIB 02793038960
  • UM I UM d.o.o.  Šestinska cesta 11, 10000 Zagreb, OIB:3116021415

Registar ugovora u javnoj nabavi: