Projekt NO Regret
Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.07.4.2.03.0006

     Projektom Pulapromet planira nabaviti 12 autobusa pogonjenih dizelskim motorom od čega šest gradskih niskopodnih s troja vrata i šest gradsko-prigradskih s niskim ulazom i dvojim vratima. Dizelski motori koji će biti ugrađeni u novim autobusima su motori najnovije generacije s niskom emisijom CO2 koji zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, a kojima će se zamijeniti dio postojećeg, tehnološki zastarjelog, voznog parka.
Zastarjeli vozni park tvrtke karakterizira starost i velik broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, što dovodi do čestih kvarova te slijedom toga i do poteškoća u pružanju usluga javnog prijevoza na području djelovanja tvrtke. U postojećem voznom parku koji broji 34 autobusa i dalje su u eksploataciji, između ostalih, vozila proizvedena 1988. godine, zatim 1995. i 2003. godine s konvencionalnim, EURO I i EURO III motorima. Navedena su vozila prošla između 900.000 i 1.600.000 km. Posljednja nabava vozila izvršena je u 2007. godini. Postojeće stanje ugrožava redovito pružanje usluge, zahtijeva visoke troškove održavanja i ima negativan utjecaj na okoliš.
Stoga, po isporuci 12 novih autobusa, dvanaest najstarijih autobusa iz postojećeg voznog parka prestaje s prometovanjem te će vozni park tvrtke i dalje brojiti 34 autobusa.

   Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Pule i prigradskih JLS te osigurati njegovu održivost.

     Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO2 (očekuje se smanjenje od cca. 99 t CO2 ekvivalenta godišnje);
  • povećati sigurnost u javnom prijevozu;
  • smanjiti troškove održavanja vozila.

     Glavni cilj nabave novih vozila je osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila. Novi autobusi se nabavljaju i kako bi se osigurao standard usluge javnog prijevoza kako je definiran Ugovorom o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza. Novi autobusi će prometovati na linijama koje su definirane predmetnim ugovorom.

    Ciljevi projekta sukladni su svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), Prioritetnom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. U tom smislu, ovaj projekt izravno će pridonijeti pokazatelju 7cb18 – Nov putnički vozni park. Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima Europske unije ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Transport White Paper (2011.) i European Strategy for Low-Emission Mobility (2016.). Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, a posebno U.17 Nabava novog voznog parka. Nadalje, projekt je povezan i sa drugim predviđenim projektima iz prometnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta: 22.845.000 Kn.
Prihvatljivi troškovi projekta iznose 18.000.000 Kn.
Neprihvatljivi troškovi projekta iznose 4.845.000 Kn (PDV + Upravljanje projektom i administracija + Promidžba i vidljivost).
Prihvatljivi troškovi implementacije projekta se sufinanciraju 85% iz fondova EU i 15% iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

     Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca. Implementacija se odvija u periodu od 2018. – 2020. godine kroz jedan element projekta – EP1 – Nabava vozila.
U okviru EP1 – Nabava vozila, nabavit će se dvanaest autobusa. Procijenjeni rok isporuke autobusa je sedam mjeseci od dana sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja.

Kontakt osoba za više informacija

Ime i prezime: Darko Radetić
Funkcija: Rukovoditelj prometa i tehnike
E-mail: info@pulapromet.hr


Potpisivan ugovor o nabavci autobusa između trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. i tvrtke Autobus d.o.o. iz Zagreba.


IZNOS JE U CJELOSTI BESPOVRATAN U OMJERU 85% EU FONDOVI I 15% MINISTARSTVO…
„Zahvaljujući „No regret“ projektu, Grad Pula dobiva 12 novih visokokvalitetnih diesel autobusa vrijednih 16.830.000,00 kuna. Radi se o iznosu koji je u cijelosti bespovratan te sufinanciran u omjeru 85 posto od strane EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i 15 posto od strane resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture“, istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić na današnjem potpisivanju Ugovora o nabavci autobusa između trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. i tvrtke Autobus d.o.o. iz Zagreba.

Novi autobusi opremljeni EURO 6 motorima koji u Pulu stižu uoči nove turističke sezone značajno će pomladiti i modernizirati vozni park te ono najvažnije, sukladno europskim preporukama, utjecat će na smanjenje onečišćenja okoliša. „Ovim će se potezom dodatno poboljšati kvaliteta usluge i sigurnost javnog gradskog prijevoza za građane Pule, ali i sve brojnije turiste“, nadodao je Miletić.

Odabrani isporučitelj je tvrtka Autobus d.o.o. iz Zagreba u čije je ime član uprave Robert Vrhovski pobliže pojasnio kakvi to autobusi stižu u Pulu. „Riječ je o 12 autobusa podijeljenih u dvije grupe; šest niskopodnih gradskih autobusa duljine 12 metara s troja vrata te šest niskoulaznih autobusa s dvoja vrata, svi marke Iveco“, kazao je Vrhovski nadodavši kako će svi autobusi biti klimatizirani, opremljeni rampom za slabije pokretne osobe, sustavom video nadzora, wi-fi-em te svom ostalom opremom potrebnom za kvalitetno prometovanje gradom.

Direktor Pulaprometa Igor Škatar naveo je kako je ovim projektom ostvaren osnovni cilj, a to je nabava novih diesel autobusa koji će zamijeniti najstarije autobuse u voznom parku i posljedično tome osigurati bolju razinu javnog gradskog prijevoza. „Prvi razgovori za „No regret“ projekt započeli su još 2016. godine kada se i krenulo s izradom neophodne dokumentacije. Cijeli proces uspješno je zaokružen potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u rujnu ove godine“, ukratko je pojasnio Škatar pritom kazavši kako nije bilo nimalo lako stići do samog ostvarenja cilja, iza kojega stoji puno truda, stručnog znanja i timskog rada svih službi Grada Pule, Pulaprometa i ministarstva.

Na današnjem svečanom potpisivanju nazočili su i predstavnici Ministarstva mora prometa i infrastrukture Irena Kušan i Tvrtko Lovrić.

„No Regret“ projekt