Prijedlog odluke o donošenju plana održive urbane mobilnosti


Ugodnija vožnja u gradskim autobusima

Novi moderno opremljeni ekološki autobusi osigurat će kvalitetniji javni gradski prijevoz 12 novih autobusa u završnoj su fazi proizvodnje i uskoro stižu na pulske ulice. Bit će klimatizirani te uz ostalu opremu opremljeni i rampom za slabije pokretne osobe i sustavom video nadzora. S ugrađenim euro 6 motorima značajno će utjecati na smanjenje onečišćenja u okoliš.

Autobusi se nabavljaju u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija pri čemu financiranje od strane EU-a iznosi 85 posto dok se preostalih 15 posto financira od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture. Projekt je pokrenut na razini cijele Hrvatske, odnosno realizira se u gradovima koji imaju javni gradski prijevoz s osnovnim ciljem zamjene najstarijih autobusa u voznom parku prijevoznika.

Ugovor o dodjeli sredstava je uručen na sjednici Vlade održane 13. rujna 2018. godine u Puli.

Odabrani isporučitelj, nakon provedenog javnog nadmetanja, je tvrtka Autobusi d.o.o. iz Zagreba koja će isporučiti 12 autobusa marke Iveco ukupne vrijednosti 16.830.000 kuna. Radi se o 6 niskopodnih gradskih autobusa duljine 12 metara sa troja vrata te 6 nisko ulaznih autobusa sa dvoja vrata.

„Uz izniman uloženi trud u navedenom projektu ovime je dokazano da je zajedništvom i upornošću angažiranih djelatnika Pulaprometa i resornog Ministarstva uz suradnju Grada Pule moguće doći do ostvarenja cilja. Željeli smo našim sugrađanima omogućiti kvalitetniji javni gradski prijevoz i to nam je bila misao vodilja. Budući se tako velike investicije ne mogu realizirati samo iz vlastitog proračuna, pravovremeno smo se pripremili i uključili u projekt i iskoristili sredstva EU fondova“, istaknuo je Igor Škatar direktor Pulaprometa d.o.o..

Osim na području grada Pule, novi autobusi osigurat će kvalitetnije prijevozne usluge i ostalim korisnicima iz Grada Vodnjana, Općina Fažane, Ližnjana i Medulina ali i svim posjetiteljima koji dolaze u navedene destinacije.

Dolazak svih 12 autobusa u Pulu očekuje se u prvoj polovici lipnja.

Potpisivanje ugovora za SPP autobuse


Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 27. rujna 2019. godine u Zagrebu su potpisani ugovori sa isporučiteljima autobusa na prirodni stlačeni plin.

Za 12 gradskih autobusa ( duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 29.200.243,75 kuna.

Za 8 autobusa ( duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlašteni zastupnik za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 16.345.156,25 kuna.

U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

Cilj projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“ u kojem kao nezaobilazni partner sudjeluje pulska Plinara je povećanje putnika u javnom prijevozu uz značajan utjecaj na kvalitetu okoliša i prelazak na drugi energent ( stlačeni prirodni plin ).

Kroz Integrirana teritorijalna ulaganja namjera je povećati dosadašnju prijevoznu uslugu na sva ona područja koja su ušla u Projekt. Radi se o općinama koje gravitiraju u dnevnim migracijama prema najvećem istarskom gradu ( poput Općine Barban i Marčane kao i Svetvinčenta ali i svih današnjih suvlasnika Pulaprometa poput Grada Vodnjana, Općine Medulin i Općine Ližnjan ).

Tijek projekta :

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, te Specifičnog cilja  7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ Ministarstvo je pokrenulo Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt, javnom objavom na portalu eFondovi 11. siječnja 2018. godine.

Pulapromet je na Poziv prijavio projektni prijedlog a zaprimanje i registracija je izvršena automatski putem sustava e Fondovi.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela razine 2 ( provela je 2.,3. i 4. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava ( administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti te provjeru prihvatljivosti izdataka ) za projektni prijedlog.

Grad Pula, središte urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja, kao Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, proveo je 5. Fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – procjenu kvalitete projektnog prijedloga.

Temeljem uvjeta Poziva i u skladu s rezultatima provedenih provjera za Projekt ( nabavke 20 autobusa duljine 12 metara ) dodijelilo se maksimalno 33.698.399,70 kn ( Plinara – 7.872.501,70 kn i Pulapromet 25.825.898,00 kn ) odnosno 69,3 % prihvatljivih troškova koji su se mogli dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Međutim, dodatnom prijavom na natječaj Ministarstva odobreno nam je dodatnih 8.970.018,78 kuna čime postotak maksimalnog sufinanciranja dostiže gotovo 88 %.

Prije same prijave na Poziv Ministarstva urađene su i brojne predradnje poput primjerice :

 • Usvajanje ugovora o javnoj usluzi ( PSC – Public Service Contract) od strane svih suvlasnika operatera na gradskim i općinskim vijećima,
 • Studija izvodljivosti ( s analizom troškova i koristi ),
 • Elaborati zaštite na radu, zaštite od požara, od buke,
 • Mišljenje utjecaja na okoliš,
 • Građevinski projekti ( armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i niskogradnje kao i projekt instalacije vodovoda i kanalizacije ),
 • Elektrotehnički projekt,..
 • Troškovnik radova, materijala i opreme

Dana 28. ožujka 2019. godine na prostoru Plinare doo obilježilo se svečano polaganje kamena temeljca kojim je započeo izvedbeni dio projekta punionice.

Vrijednost radova na punionici iznosi 9,3 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je bespovratno 7,8 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje vrši tvrtka Inženjeringa za naftu i plin.

Punionica će sadržavati nove tehnologije i biti kapaciteta 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (10 min za punjenje jednog autobusa).

Tijekom provedbe svih dosad izvršenih radnji imali smo iznimnu suradnju između ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, SAFU-a, grada Pule kao i tvrtke partnera Plinare.

Iz svega se može neminovno zaključiti kako se grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.


Projekt NO Regret
Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.07.4.2.03.0006

     Projektom Pulapromet planira nabaviti 12 autobusa pogonjenih dizelskim motorom od čega šest gradskih niskopodnih s troja vrata i šest gradsko-prigradskih s niskim ulazom i dvojim vratima. Dizelski motori koji će biti ugrađeni u novim autobusima su motori najnovije generacije s niskom emisijom CO2 koji zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, a kojima će se zamijeniti dio postojećeg, tehnološki zastarjelog, voznog parka.
Zastarjeli vozni park tvrtke karakterizira starost i velik broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, što dovodi do čestih kvarova te slijedom toga i do poteškoća u pružanju usluga javnog prijevoza na području djelovanja tvrtke. U postojećem voznom parku koji broji 34 autobusa i dalje su u eksploataciji, između ostalih, vozila proizvedena 1988. godine, zatim 1995. i 2003. godine s konvencionalnim, EURO I i EURO III motorima. Navedena su vozila prošla između 900.000 i 1.600.000 km. Posljednja nabava vozila izvršena je u 2007. godini. Postojeće stanje ugrožava redovito pružanje usluge, zahtijeva visoke troškove održavanja i ima negativan utjecaj na okoliš.
Stoga, po isporuci 12 novih autobusa, dvanaest najstarijih autobusa iz postojećeg voznog parka prestaje s prometovanjem te će vozni park tvrtke i dalje brojiti 34 autobusa.

   Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Pule i prigradskih JLS te osigurati njegovu održivost.

     Specifični ciljevi projekta su:

 • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
 • smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO2 (očekuje se smanjenje od cca. 99 t CO2 ekvivalenta godišnje);
 • povećati sigurnost u javnom prijevozu;
 • smanjiti troškove održavanja vozila.

     Glavni cilj nabave novih vozila je osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila. Novi autobusi se nabavljaju i kako bi se osigurao standard usluge javnog prijevoza kako je definiran Ugovorom o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza. Novi autobusi će prometovati na linijama koje su definirane predmetnim ugovorom.

    Ciljevi projekta sukladni su svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), Prioritetnom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. U tom smislu, ovaj projekt izravno će pridonijeti pokazatelju 7cb18 – Nov putnički vozni park. Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima Europske unije ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Transport White Paper (2011.) i European Strategy for Low-Emission Mobility (2016.). Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, a posebno U.17 Nabava novog voznog parka. Nadalje, projekt je povezan i sa drugim predviđenim projektima iz prometnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta: 22.845.000 Kn.
Prihvatljivi troškovi projekta iznose 18.000.000 Kn.
Neprihvatljivi troškovi projekta iznose 4.845.000 Kn (PDV + Upravljanje projektom i administracija + Promidžba i vidljivost).
Prihvatljivi troškovi implementacije projekta se sufinanciraju 85% iz fondova EU i 15% iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

     Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca. Implementacija se odvija u periodu od 2018. – 2020. godine kroz jedan element projekta – EP1 – Nabava vozila.
U okviru EP1 – Nabava vozila, nabavit će se dvanaest autobusa. Procijenjeni rok isporuke autobusa je sedam mjeseci od dana sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja.

Kontakt osoba za više informacija

Ime i prezime: Darko Radetić
Funkcija: Rukovoditelj prometa i tehnike
E-mail: info@pulapromet.hr


Potpisivan ugovor o nabavci autobusa između trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. i tvrtke Autobus d.o.o. iz Zagreba.


IZNOS JE U CJELOSTI BESPOVRATAN U OMJERU 85% EU FONDOVI I 15% MINISTARSTVO…
„Zahvaljujući „No regret“ projektu, Grad Pula dobiva 12 novih visokokvalitetnih diesel autobusa vrijednih 16.830.000,00 kuna. Radi se o iznosu koji je u cijelosti bespovratan te sufinanciran u omjeru 85 posto od strane EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i 15 posto od strane resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture“, istaknuo je gradonačelnik Pule Boris Miletić na današnjem potpisivanju Ugovora o nabavci autobusa između trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. i tvrtke Autobus d.o.o. iz Zagreba.

Novi autobusi opremljeni EURO 6 motorima koji u Pulu stižu uoči nove turističke sezone značajno će pomladiti i modernizirati vozni park te ono najvažnije, sukladno europskim preporukama, utjecat će na smanjenje onečišćenja okoliša. „Ovim će se potezom dodatno poboljšati kvaliteta usluge i sigurnost javnog gradskog prijevoza za građane Pule, ali i sve brojnije turiste“, nadodao je Miletić.

Odabrani isporučitelj je tvrtka Autobus d.o.o. iz Zagreba u čije je ime član uprave Robert Vrhovski pobliže pojasnio kakvi to autobusi stižu u Pulu. „Riječ je o 12 autobusa podijeljenih u dvije grupe; šest niskopodnih gradskih autobusa duljine 12 metara s troja vrata te šest niskoulaznih autobusa s dvoja vrata, svi marke Iveco“, kazao je Vrhovski nadodavši kako će svi autobusi biti klimatizirani, opremljeni rampom za slabije pokretne osobe, sustavom video nadzora, wi-fi-em te svom ostalom opremom potrebnom za kvalitetno prometovanje gradom.

Direktor Pulaprometa Igor Škatar naveo je kako je ovim projektom ostvaren osnovni cilj, a to je nabava novih diesel autobusa koji će zamijeniti najstarije autobuse u voznom parku i posljedično tome osigurati bolju razinu javnog gradskog prijevoza. „Prvi razgovori za „No regret“ projekt započeli su još 2016. godine kada se i krenulo s izradom neophodne dokumentacije. Cijeli proces uspješno je zaokružen potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u rujnu ove godine“, ukratko je pojasnio Škatar pritom kazavši kako nije bilo nimalo lako stići do samog ostvarenja cilja, iza kojega stoji puno truda, stručnog znanja i timskog rada svih službi Grada Pule, Pulaprometa i ministarstva.

Na današnjem svečanom potpisivanju nazočili su i predstavnici Ministarstva mora prometa i infrastrukture Irena Kušan i Tvrtko Lovrić.

„No Regret“ projekt


„ITU“ projekt

Pulapromet d.o.o. je 27. srpnja 2018. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s jedne strane i Pulepromet d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane. Sukladno potpisanom sporazumu o partnerstvu, partner projekta je Plinara d.o.o.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“KK. 07.4.2.08.0001 koji uključuje izgradnju punionice na SPP i popratne infrastrukture i nabavu 20 autobusa na SPP. Integriranost projekta je neodvojiva zbog izgradnje SPP punionice od strane Plinare d.o.o. te nabave autobusa od strane Pulaprometa d.o.o.
Nositelj projekta: Pulapromet d.o.o.
Partner projekta: Plinara d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 60.810.538,75 kuna
EU udio u financiranju projekata: 33.698.399,70 kuna
Razdoblje provedbe: 27.07.2018. – 27.10.2019.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Cilj projekta je povećati broj putnika u javnom prijevozu jačanjem konkurentnosti javnog prijevoza putem ulaganja u kvalitetu, sigurnost i dostupnost za osobe smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO2.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje slijedećih rezultata:
1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Povećanje broja putnika u gradskom prijevozu

Kontakt osoba za više informacija: Alen Petrović