CJENIK

Cjenik putnih karata u primjeni od 04.09.2018 godine (cijene u kunama, PDV uračunat)


Detaljnije o uvjetima prijevoza i izdavanja pojedinih vrsta karata možete pogledati u Tarifi.
1. Napomena

* Umirovljeničke pretplatne karte za I tarifnu zonu prodaju se kao godišnje. Cijene su definirane posebnom Odlukom.
** I Zona:
– Učenici osnovnih škola Grada Pule koji imaju prebivalište na području Grada
Pule, cijena mjesečne karte iznosi 50,00 kuna temeljem Odluke o
sufinanciranju mjesečne učeničke pretplatne karte.
– Učenici srednjih škola Grada Pule, koji imaju prebivalište na području Grada Pule, ostvaruju pravo na popust sufinanciranjem pune cijene učeničke mjesečne karte koja se umanjuje za 30%, temeljem Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika.
– Svi redovni studenti sa studijem na području Grada Pula, koji imaju prebivalište/boravište na području Grada Pule, temeljem odluke Grad Pula, plaćaju 98,00 kn.
** II Zona – Cijena karte za učenike srednjih škola
** III Zona – Cijena karte za učenike srednjih škola
*** Građanima Grada Pule koji koriste opću (radničku) kartu omogućujemo poseban popust ako se na istu odluči i supružnik.  Cijena s popustom za oboje iznosi ukupno 280 kuna, ukoliko se druga karta prvi puta izrađuje plaća se dodatnih 35 kuna.

VRIJEDNOSNE BESKONTAKTNE KARTE

Prodaju se na prodajnim mjestima:

 • Kiosk “INOVINE” – Flanatička 10;
 • Kiosk “INOVINE” – prodajno mjesto br.4, Giardini b.b..;
 • Kiosk “INOVINE” – Koparska ulica b.b. ;
 • Kiosk “INOVINE” – Zagrebačka ulica 2;
 • Kiosk “INOVINE” – Rakovčeva ulica b.b.;
 • Kiosk “INOVINE” – Narodni trg 15;
 • Kiosk “INOVINE” – Jeretova 17,
 • na blagajni Pulapromet d.o.o. i
 • u autobusu kod vozača.

Cijena izrade: 30,00 kn – vrijednost karte: 40,00 kn s mogućnošću nadopunjavanja (20,00, 40,00, 60,00 i 100,00 kn) na prodajnim mjestima i blagajni PULAPROMET d.o.o.

Detaljnije o načinu korištenja beskontaktnih vrijednosnih karata možete pogledati pod: Upute.

RELACIJSKE BESKONTAKTNE KARTE

 • Cijena izrade pretplatnih karata: 30,00 kn, Etui: 5,00 kn.
 • Cijena Potvrde o mjesečnoj pretplatnoj karti: 8,00 kn.
 • Na prodajnim mjestima mogu se produţiti samo određene vrste relacijskih karata i to: opće mjesečne pretplatne karte, učeničke mjesečne karte, studentske mjesečne karte i umirovljeničke mjesečne karte.
 • Sve ostale vrste relacijskih karata koje su u opticaju kod Pulaprometa (kao što su ugovorne karte, godišnje karte i druge) ne mogu se produžit na prodajnim mjestima. Prilikom pokušaja produženja pojavit će se poruka na računalu „KARTA SE NE MOŽE PRODUŽITI“ i u takvim slučajevima kupci mogu produljiti kartu samo na blagajni Pulaprometa.

 

Detaljnije o cjeniku usluga možete se informirati na tel.: 501-972, u vezi voznog reda na tel.: 501-973, o Pulaprometu na našoj web stranici: www.pulapromet.hr , a sva pitanja uvezi prijevoza na našu e-mail adresu: info@pulapromet.hr

U navedene cijene uračunat je porez na dodanu vrijednost.