Prometovanje kroz Galižanu

ivopulaproNovosti

Zbog građevinskih radova  u centru Galižane i nemogućnosti prometovanja autobusa tim dijelom trase za Vodnjan, Pulaprometovi  autobusi će u oba smjera (u smjeru Vodnjana i u smjeru Pule) voziti do škole u Galižani i potom se vračati na Vodnjansku cestu.

Postavljanje nosača semafora u Stankovićevoj ulici

ivopulaproNovosti

Dana 11.03.2017., u subotu, , zbog postavljanja nosača semafora i zatvaranja dijela Stankovićeve i Rakovčeve ulice za sav promet autobusi Pulaprometa prometovati će zaobilazno. U vremenu od 14:00-16:00 sati stajališta u Stankovićevoj ulici neće se koristiti, a u vremenu od 16:00-18:00 sati neće se koristiti stajalište u Rakovčevoj ulici. Na stajalištima će biti nalijepljene obavijesti.

Promjena trase linije 6

ivopulaproNovosti

Dana 25.02.2017., u subotu, , zbog zatvaranja dijela Vukovarske ulice, promijeniti će se trasa linije 6 u povratku sa Valkana, a u smjeru Jadreški i to na način da će autobus prometovati Zagrebačkom ulicom i pored bolnice nastaviti uobičajenom trasom.

Zatvaranje prometa

ivopulaproNovosti

U srijedu, 22.02.2017., u vrijeme obilježavanja Dana ružičastih majica za potrebe održavanja revijalne utrke od 11:30-12:45 sati i zabrane prometovanja centrom grada, Pulapromet d.o.o. primoran je izvršiti preregulaciju trasa pojedinih linija na način da će sve linije zaobilaziti uži centar grada. Linije prema Verudeli i Stoji koristiti će Rakovčevu i Dalmatinovu ulicu (tržnica), a linije prema Štinjanu, Peroju i Vodnjanu … Read More

Zatvaranje prometa zbog karnevala

ivopulaproNovosti

U subotu, 18.02.2017., u vrijeme održavanja karnevala od 11:30-14:00 sati i zabrane prometovanja centrom grada, Pulapromet d.o.o. primoran je izvršiti preregulaciju trasa pojedinih linija na način da će sve linije zaobilaziti uži centar grada. Linije prema Verudeli i Stoji koristiti će Rakovčevu i Dalmatinovu ulicu (tržnica), a linije prema Štinjanu, Peroju i Vodnjanu će započeti i završavati prometovanje na autobusnom … Read More

Promjena trase linije 4 zbog održavanja Balinjerade 11.02.2017.

ivopulaproNovosti

Dana 11.02.2017. godine, u subotu, zbog održavanja „balinjerade“ u dijelu Ulice Partizanski put u vremenu od 09:00-14:00 sati autobusi koji prometuju na linijama 4 i 4a (Veli-vrh-Valkane-Groblje-Veli vrh) prometovati će zaobilazno Vodnjanskom cestom i Tršćanskom ulicom u oba smjera, odnosno neće prometovati Ulicom Partizanski put. Zamjenska stajališta biti će ona na Vodnjanskoj cesti. Na autobusnim stajalištima u Ulici Partizanski put … Read More

Obavijest putnicima koji posjeduju godišnju umirovljeničku kartu

ivopulaproNovosti

Molimo cijenjene putnike koji posjeduju godišnju umirovljeničku kartu, da svoju putnu kartu, čija valjanost ističe sa 01.03.2017.g., produže na blagajni Pulaprometa. Za produljenje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i putnu kartu, izvadak (odrezak) od mirovine u originalu ili u preslici. Cijena produljenja ovisi od iznosa mirovine (Zaključak o pravu na povlašteni javni gradski prijevoz na području grada Pule). Molimo putnike … Read More

Vozni red autobusa Pulaprometa d.o.o. dana 31.12.2016. i 01.01.2017.

ivopulaproNovosti

Obavještavamo cijenjene putnike da će autobusi Pulaprometa d.o.o. (javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika) posljednjeg dana u 2016. i prvog dana u 2017. godini prometovati kako slijedi: 12.2016. svi polasci na gradskim i prigradskim linijama prometuju po uobičajenom voznom redu koji vrijedi za subotu, a na linijama 1, 2a i 3a dodaju se polasci u 23:05, 00:05 i 00:45 sati. … Read More