Prijava nepravilnosti u Pulaprometu


Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti putem e-mail adrese prijavitenepravilnosti@pulapromet.hr ili sljedeće email forme. Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na povjerenstvo za etički kodeks Pulaprometa. Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

Ime i prezime

Email adresa

Telefon

Opis slučaja


KONTAKT INFORMACIJE:

Pulapromet d.o.o.
Starih statuta 1a
HR-52100 Pula

Tel.: 052 / 222 677
Fax.: 052 / 222 677
E-mail: info@pulapromet.hr

MB: 03214044
OIB: 96328250067

Name of bank: Zagrebačka banka
IBAN: HR6223600001102128289

Etički kodeks